Priegelproat


Het schone bewonderen,
het ware behoeden,
het edele vereren,
het goede besluiten,
kan leiden de mens
in zijn leven tot doelen,
in zijn handelen tot t juiste,
in zijn voelen tot vrede,
in zijn denken tot licht;
en leert hem vertrouwen
op goddelijke leiding
in alles wat is:
in t wijd heelal
in de eigen ziel

Rudolf SteinerVoorjaar

Als de sneeuw gaat verdwijnen van sloot en van wei,
Ja, dan komt weer de lente opnieuw in het land,
en schenkt ons haar schoonheid met kwistige hand.


Op weg naar Pasen

Op de eerste zondag na de eerste volle maan na het lentepunt vieren we PASEN, het feest van de opstanding van Christus. Als voorbereiding op het Paasfeest is vanaf Aswoensdag na het Carnaval de 40-dagentijd. Voor veel mensen een tijd van bezinning en vasten. De laatste week van deze periode is de Stille week of de Lijdensweek: de week van Palmzondag tot Pasen.

-Palmzondag, maandag, dinsdag,woensdag en de dagen die benoemd worden als
-Witte donderdag
-Goede vrijdag
-Stille zaterdag
-Pasen: op Paaszondag en maandag wordt de opstanding van Christus gevierd. 

-In de eerste eeuwen van het christendom was Pasen het belangrijkste feest. In de oosters-orthodoxe kerk is het dat ook vandaag nog. Het was het feest der feesten. Door paaszondag heeft het zijn betekenis gekregen als eerste dag van de week. Over iedere zondag ligt iets van de glans van de dag van de opstanding. De opstanding van Christus s morgens vroeg, ``toen de zon opging``, is het allereerste begin van een nieuwe schepping, van nieuw leven, een nieuwe inwerking van het licht binnen de oude schepping.-

We kunnen bij u langs komen om het tafelspel te spelen.

Vrouw Holle Tafelspel voor de kleutergroep, of 7 en 8 jarigen.

Wat zijn de kosten?
Eerste en enige Spel 50,- euro
Eerste Spel bij meerdere groepen 40,- euro
Elk volgende spel, het tweede, derde, vierde kost 20,- euro per spel.
En de reiskosten worden ook in rekening gebracht.

Zie ook: Vier de seizoenen
****Een Tafelspel: bij een tafelspel wordt een uiterlijk beeld van een verhaal gemaakt en uitgebeeld op een tafel. De figuren van bijvoorbeeld een sprookje lopen hun levensweg. Op de tafel zijn de plekken te zien waar de sprookjesfiguur aankomt om ervaringen op te doen. Terwijl het verhaal wordt verteld, worden de figuren van de ene plaats naar de andere bewogen. Als het kind al bekend is met de tekst kan het sprookje worden voorgelezen. Daar is dan een tweede persoon voor nodig.
Voor de aanvang van het spel is er een kleed over het tafereel gelegd en wordt dan vervolgens verwijderd. Er kan dan ook een muziekje klinken. De figuren worden door een persoon bewogen. De persoon is dus zichtbaar. Aan het eind wordt het kleed er weer over gelegd.
 


Als je een tafelspel teveel vindt om te maken, kun je ook alleen een
scene/tafereeltje uit een verhaal laten zien.

****Een Tafereeltje met 1 of 2 figuurtjes.
Tijdens het voorlezen kijkt het kind naar een of meerdere figuren die op een passend kleurig kleed zijn neergezet. Met hier en daar iets neergelegd uit de natuur.
Naar boven