Priegelproat

 

                                                     Niets vindt zo onmiddellijk
                                                     zijn weg tot de ziel
                                                     als schoonheid!


                                                                                Joseph Addison
Omgaan met de jaarfeesten

door Marieke Anschutz

Misschien heb je dit prachtige boekje in de kast te staan. Anders is het alleen nog tweedehands verkrijgbaar.
"Als gouden kralen liggen de jaarfeesten tussen de andere dagen van het jaar. Iedere dag heeft zijn eigen kleur, als dag van de week, van een bepaald seizoen of in een bepaalde levensperiode".
Zo begint het voorwoord met als titel :
De voorbereiding, weet wat je doet. 
Met dit boekje heeft Marieke de bedoeling ouders en andere opvoeders te helpen de grondstemmening van een jaarfeest te vinden.
Dat een mens zich afstemt op het ritme van de natuur en in harmonie ermee leeft. Dat is de grondtoon van dit boekje. Besproken wordt het jaarritme met zijn feesten: Advent, St. Nicolaas, Kerstavond, kerst, Driekoningen, Carnaval, Lijdenstijd, Stille week, Pasen, Pinksteren, Sint Jansfeest, Michaelstijd en St. Maarten.

De jaarfeesten, ze bieden ons, als volwassene, de gelegenheid om verwonderd stil te staan bij de steeds weerkerende veranderingen in de wereld om ons heen. De feesten door het jaar heen begeleiden deze veranderingen.
En een belangrijk middel hierbij is de seizoentafel. Aan de hand van een goed ingerichte tafel met sprookjesachtige figuren kunnen we de jaarfeesten in de kringloop van het jaar met de kinderen beleven.
In de zomer  

O laat mij dwalen, laat mij dwalen
Door akker, veld en dreef.
Laat mij onbekommerd ademhalen
En voelen dat ik leef!
Laat mij de klare beek zien vloeien
Door dit vergeten dal,
Waar schone bloemen eenzaam bloeien
En niets ze storen zal!

 - door Nic. Beets
De feesttijd van Sint Jan

24 juni is de dag van Sint Jan. We gedenken dan de geboorte van Johannes de Doper. Johannes was degene die de mensen maande tot inkeer te komen en hun  houding te veranderen omdat de komst van de Christus nabij was. Hij doopte de mensen tot christen door onderdompeling in het water van de Jordaan. Verwijzend naar de komst van de Christus sprak hij: `Hij moet groeien, ik moet afnemen`.
Er is een oud gezegde dat luidt:`Met Sint Jan draait het blad zich om`.
Na deze dag treedt langzame verandering op in de natuur, die echter meestal pas zichtbaar wordt als de herfst zich in augustus aankondigt.

Uit: `Leven met het jaar` C. Kutik
****Een Tafelspel: bij een tafelspel wordt een uiterlijk beeld van een verhaal gemaakt en uitgebeeld op een tafel. De figuren van bijvoorbeeld een sprookje lopen ‘hun levensweg’. Op de tafel zijn de plekken te zien waar de sprookjesfiguur aankomt om ervaringen op te doen. Terwijl het verhaal wordt verteld, worden de figuren van de ene plaats naar de andere bewogen. Als het kind al bekend is met de tekst kan het sprookje worden voorgelezen. Daar is dan een tweede persoon voor nodig.
Voor de aanvang van het spel is er een kleed over het tafereel gelegd en wordt dan vervolgens verwijderd. Er kan dan ook een muziekje klinken. De figuren worden door een persoon bewogen. De persoon is dus zichtbaar. Aan het eind wordt het kleed er weer over gelegd.
 


Als je een tafelspel teveel vindt om te maken, kun je ook alleen een
scene/tafereeltje uit een verhaal laten zien.

****Een Tafereeltje met 1 of 2 figuurtjes.
Tijdens het voorlezen kijkt het kind naar een of meerdere figuren die op een passend kleurig kleed zijn neergezet. Met hier en daar iets neergelegd uit de natuur.
Naar boven