Priegelproat


Het schone bewonderen,
het ware behoeden,
het edele vereren,
het goede besluiten,
kan leiden de mens
in zijn leven tot doelen,
in zijn handelen tot t juiste,
in zijn voelen tot vrede,
in zijn denken tot licht;
en leert hem vertrouwen
op goddelijke leiding
in alles wat is:
in t wijd heelal
in de eigen ziel

Rudolf Steiner- Maria Lichtmis
Het aantal uren zonlicht neemt steeds verder toe en de zon wint aan kracht. De eerste sneeuwklokjes en krokusjes zijn te zien. Maar het is nog steeds winter. Op 2 februari, 40 dagen na kerstmis, vieren we Maria Lichtmis. Hiermee wordt de periode van de lichtfeesten afgesloten en wordt het steeds sterker wordende daglicht verwelkomd.
Dit feest wordt gevierd door de overgebleven stompjes kaars te smelten en over te gieten in halve walnootdoppen met een lontje. Daarna mogen de kinderen de walnootdoppen in een schaal met water leggen. De kaarsjes worden aangestoken en zo worden alle laatste lichtjes gebrand.

- Carnaval
Carnaval wordt gevierd op 7 weken voor Pasen.
Het is onbekend hoe oud het carnavalsfeest is. Wel weten we dat het in de middeleeuwen al uitbundig werd gevierd. Voor het begin van de vastenperiode werden de bloemetjes nog eens flink buiten gezet Het hoogtepunt van carnaval is de woensdag. Dit is de dag waarop de veertigdagentijd begint de tijd tot Pasen.

We kunnen bij u langs komen om het tafelspel te spelen.

Vrouw Holle Tafelspel voor de kleutergroep, of 7 en 8 jarigen.

Wat zijn de kosten?
Eerste en enige Spel 50,- euro
Eerste Spel bij meerdere groepen 40,- euro
Elk volgende spel, het tweede, derde, vierde kost 20,- euro per spel.
En de reiskosten worden ook in rekening gebracht.

Zie ook: Vier de seizoenen
****Een Tafelspel: bij een tafelspel wordt een uiterlijk beeld van een verhaal gemaakt en uitgebeeld op een tafel. De figuren van bijvoorbeeld een sprookje lopen hun levensweg. Op de tafel zijn de plekken te zien waar de sprookjesfiguur aankomt om ervaringen op te doen. Terwijl het verhaal wordt verteld, worden de figuren van de ene plaats naar de andere bewogen. Als het kind al bekend is met de tekst kan het sprookje worden voorgelezen. Daar is dan een tweede persoon voor nodig.
Voor de aanvang van het spel is er een kleed over het tafereel gelegd en wordt dan vervolgens verwijderd. Er kan dan ook een muziekje klinken. De figuren worden door een persoon bewogen. De persoon is dus zichtbaar. Aan het eind wordt het kleed er weer over gelegd.
 


Als je een tafelspel teveel vindt om te maken, kun je ook alleen een
scene/tafereeltje uit een verhaal laten zien.

****Een Tafereeltje met 1 of 2 figuurtjes.
Tijdens het voorlezen kijkt het kind naar een of meerdere figuren die op een passend kleurig kleed zijn neergezet. Met hier en daar iets neergelegd uit de natuur.
Naar boven